KOKYBĖS POLITIKA

Jonava, 2020-09-01

UAB „Lintera, automatika ir technika“ (įmonės kodas 304758401) yra įmonė, parduodanti aukščiausios kokybės hidraulikos, mechanikos, automatikos ir mechatronikos komponentus, slėgio, temperatūros, lygio matavimo ir kontrolės prietaisus bei atliekanti hidraulikos komponentų ir minėtų prietaisų remontą bei techninę priežiūrą.

UAB „Lintera, automatika ir technika“ nuolatos siekia, kad jos parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos atitiktų klientų poreikius, pateisintų lūkesčius.

UAB „Lintera, automatika ir technika“ vadovybė ugdo į klientą orientuotą aukštą darbo kultūrą, gilina darbuotojų profesinę kvalifikaciją bei bendrąsias kompetencijas, naudoja ir tobulina efektyvius darbo metodus, diegia gamtą tausojančias šiuolaikiškas technologijas.

 

Mes įsipareigojame:

  • klientams pateikti tik kokybiškus produktus ir paslaugas;
  • sekti technologijų vystymosi tendencijas ir klientams tiekti jų poreikius geriausiai tenkinančią įrangą, prietaisus bei paslaugas;
  • puoselėti ir plėtoti ilgalaikius ryšius su partneriais ir suinteresuotomis šalimis, atsakingai vertinti tiekėjus ir subrangovus, palaikyti su jais abipusiai naudingus ryšius;
  • tobulinti bendrovės komercinės – ūkinės veiklos procesus, visose verslo valdymo srityse įgyvendinti nuolatinio gerinimo principus;
  • rūpintis savo darbuotojų profesine kvalifikacija, skatinti mokymąsi ir pardavimo gebėjimų tobulinimą, ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę;
  • užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas;
  • tausoti darbo priemones, saugoti supančią aplinką, efektyviai naudoti turimus išteklius;
  • dirbti sąžiningai pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų bei kitų dokumentų, reglamentuojančių ūkinę – komercinę veiklą reikalavimus;
  • kokybės politiką periodiškai aiškinti darbuotojams ir siekti, kad šios politikos įgyvendinime dalyvautų visi įmonės darbuotojai.

 

Vadovybė diegia, plėtoja ir prižiūri kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus bei įsipareigoja nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą. Kokybės vadybos tikslai nustatomi vienerių kalendorinių metų laikotarpiui, o tikslų pasiekimas yra įvertinamas kokybės vadybos vertinamosios analizės metu.

Kokybės politika kasmet peržiūrima ir pagal poreikį atnaujinama vadybos vertinamosios analizės metu.
Kokybės politika yra viešas dokumentas, prieinama visoms suinteresuotoms šalims ir visuomenei.